PISMO ZE SKATU POMOŻE KTOŚ PRZETŁUMACZYĆ

Pomoc w prostych tłumaczeniach zwrotów i słówek.

PISMO ZE SKATU POMOŻE KTOŚ PRZETŁUMACZYĆ

08 mar 2014 20:49

Resultat af årsopgørelsen

Du mangler at betale:6.894 kr.

Betaler du før 1. juli 2014, skal du betale mindre. Du slipper for renter fra den dag, du betaler, og for et tillæg. Vælg Betal restskat for at se det beløb, du skylder i dag.

Når du betaler fra udlandet, skal du bruge en IBAN-kode og en SWIFT-BIC-kode, og du skal samtidig oplyse dit personnummer. Se mere på siden Betal restskat.

De 6.894 kr. skal betales således:

1. august 2014: 2.298 kr.

1. september 2014: 2.298 kr.

1. oktober 2014: 2.298 kr.

Vælg Betal restskat for at finde den betalingslinje, som du skal bruge til betalingen.

Indkomster og fradrag

Personlig indkomst
Lønindkomst mv.53.708 kr.
Rubrik 11: Lønindkomst, bestyrelseshonorar og personalegoder, der er A-indkomst, f.eks. fri bil og fri telefon før fradrag af AM-bidrag 53.708 kr.Beløbet indeholder AM-bidrag på 4.296 kr.
Se hvor oplysningerne kommer fraÅbner nyt vindue
Ligningmæssige fradrag
Beskæftigelsesfradrag-3.733 kr.
Beskæftigelsesfradraget er beregnet som 6,95 % af AM-bidragspligtig indkomst på 53.708 kr. Fradraget kan dog højst udgøre 22.300 kr.
Du har pligt til at rette fejl i beløbene (se pligter og klagevejledning)
Der kan senere ske ændringer, og du vil så modtage en ny årsopgørelse.

Efter skattekontrollovens § 16 har du pligt til inden 4 uger fra modtagelsen af denne årsopgørelse at underrette SKAT, hvis ansættelsen af din indkomst eller ejendomsværdiskat er for lav. Undladelse heraf kan medføre strafansvar, medmindre du er under den kriminelle lavalder. Fristen på 4 uger regnes dog tidligst fra udløbet af selvangivelsesfristen.

Fristen for at selvangive oplysninger er den 1. maj 2014.

Hvis du mener at skatteansættelsen, herunder eventuelle procenttillæg og rentebeløb, er forkert kan du indsende en klage til Skatteankestyrelsen, Ved Vesterport 6, 6. sal, 1612 København V. Skatteankestyrelsen visiterer klagen til afgørelse i Skatteankestyrelsen, skatteankenævnet eller Landsskatteretten. Skatteankestyrelsen sekretariatsbetjener skatteankenævnet og Landsskatteretten. Du kan klage senest 3 måneder efter, at du har modtaget den afgørelse, du vil klage over. Hvis du ikke har fået en afgørelse, gælder fristen fra den dag, du modtog denne årsopgørelse. Hvis din klage over skatteansættelsen anses for principiel, eller hænger den sammen med en klage, der allerede behandles af Landsskatteretten, kan Skatteankestyrelsen visitere din klage til Landsskatteretten. Klagen skal være skriftlig og begrundet, og du skal vedlægge afgørelsen eller denne årsopgørelse og de dokumenter, som du ønsker at bruge i sagen. Det koster 400 kr. at klage. Beløbet bliver betalt tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen. Hvis du har spørgsmål til årsopgørelsen eller mener, at der er fejl, kan du henvende dig til SKAT eller den kommunale borgerbetjening.

Hvis du vil bruge reglerne for grænsegængere, skal du vælge Ret årsopgørelsen/ selvangivelsen. Ud for ”Grænsegængerdata” skal du klikke på ”Vis”. For at du kan blive grænsegænger, skal din danske løn, pension eller indkomst fra selvstændig virksomhed udgøre mindst 75 % af din samlede årsindkomst. Din samlede årsindkomst er både din danske og din udenlandske indkomst, men efter fradrag af udgifter til at erhverve indkomsten. I de 75 % kan du kun medregne den indkomst, som du skal betale skat af i Danmark. Når du opgør de 75 %, skal du medtage arbejdsløshedsdagpenge, strejke- og lockoutgodtgørelser, sygedagpenge, pensionsudbetalinger, efterløn, ventepenge og lignende, som du betaler skat af i Danmark.

Skatteberegning og opgørelse

Forskudsskat 11.097,00 kr.
Indeholdt A-skat6.802,00 kr.

Indeholdt AM-bidrag af lønindkomst4.295,00 kr.

Forskudsskat 11.097,00 kr.

Beregnet skat17.664,53 kr.
Opgørelse af indkomst
$SEPFør AM-bidrag$SEPAM-bidrag$SEPEfter AM-bidrag
Før AM-bidrag AM-bidrag Efter AM-bidrag
Opgørelse af personlig indkomst
Lønindkomst mv. 53.708 kr. 4.296 kr. 49.412 kr.
Personlig indkomst i alt 49.412 kr.
Samlet AM-bidrag 4.296 kr.
Kapitalindkomst i alt 0 kr.
Opgørelse af ligningsmæssige fradrag
Opgørelse af ligningsmæssige fradrag
Beskæftigelsesfradrag -3.733 kr.
Ligningsmæssige fradrag i alt -3.733 kr.
Opgørelse af skattepligtig indkomst
Opgørelse af skattepligtig indkomst
Personlig indkomst 49.412 kr.
Ligningsmæssige fradrag -3.733 kr.
Skattepligtig indkomst i alt 45.679 kr.Beregningsmæssige indkomster
Skattepligtig indkomst, helårsbeløb213.754 kr.

Beregningsmæssig personlig indkomst 231.223 kr.

Beregningsmæssig kapitalindkomst 0 kr.

Beregning af helårsindkomst og -fradrag
Specifikation af beregning af helårsindkomst/fradrag:
Helårs personlig indkomst 49.412 x365/78231.223 kr.

Helårs ligningsmæssige fradrag 3.733 x 365/7817.469 kr.

Skatteberegning og skatteopgørelse
AM-bidrag 8,00 % (se Opgørelse af indkomst)4.296,00 kr.

Bundskat 5,83 % af 231.22313.480,30 kr.

Sundhedsbidrag 6,00 % af 213.75412.825,24 kr.

Indkomstskat 24,00 % af 213.75451.300,96 kr.

5,83 % af 42.000 personfradrag, bundskat-2.448,60 kr.

6,00 % af 42.000 personfradrag, sundhedsbidrag-2.520,00 kr.

24,00 % af 42.000 personfradrag, indkomstskat-10.080,00 kr.

Nedslag for periode-49.189,37 kr.

Beregnet skat17.664,53 kr.

Har du betalt til arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger, får du meddelelse fra pensionsinstituttet om bidraget.

Skatteberegningen er foretaget efter reglerne i personskattelovens § 14, stk. 3. Valget kan ændres til og med den 30. juni, i andet kalenderår efter indkomstårets udløb.

Beregning af nedslag
Specifikation af nedslag for periode
Specifikation af nedslag for periode
Helårsskatter Nedsættelsesfaktor Delårsskatter
Bundskat 11.031,70 49.412,00/231.223 2.357,45
Sundhedsbidrag 10.305,24 45.679,00/213.754 2.202,21
Indk.skat begr.skpl. 41.220,96 45.679,00/213.754 8.808,87

62.557,90 13.368,53
Nedslag for periode i alt 62.557,90 -13.368,53 = 49.189,37.

Skattepligten starter den 15.8.2013

Skattepligtens ophør 31.10.2013

Skattepligtige dage 78

Begrænset skattepligtige betaler indkomstskat til staten svarende til kommunal indkomstskat. Skatten beregnes med en gennemsnitlig kommuneskatteprocent af den skattepligtige indkomst og er i skattespecifikationen anført som 24,00 % indkomstskat.


Restskat6.567,53 kr.
Procenttillæg 5,0 % af 6.567,53 328,37 kr.
6.895,90 kr.
Afrunding-1,90 kr.
Restskat for 2013 inkl. procenttillæg6.894,00 kr.
Bidragsoplysninger fra ATP
Drzazgacbr
Posty: 1
Rejestracja: 01 sty 1970 02:00

Re: PISMO ZE SKATU POMOŻE KTOŚ PRZETŁUMACZYĆ

19 mar 2014 23:49

Masz do zapłacenia 6.894 koron.Możesz to zapłacić w 3 ratach.
IWOLAJNE
Posty: 1
Rejestracja: 01 sty 1970 02:00

Wróć do „Tłumaczenia”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 9 gości