DZISIAJ JEST sobota 22 czerwca 2024
Imieniny: Pauliny, Tomasza, Jana
DANIA
czw
1°C
pią
3°C
dziś
3°C
Kurs walut z dnia 2024-06-22
0.58
3.97
4.35

Wybory 2023

13.09.2023 17:37

Postanowieniem z dnia 8 sierpnia 2023 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zarządził wybory do Sejmu i Senatu, które przeprowadzone zostaną w niedzielę 15 października 2023 roku. W tym samym dniu odbędzie się referendum ogólnokrajowe w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa.

 

Wyborcy przebywający w Danii i posiadający ważne polskie paszporty lub ważne polskie dowody osobiste będą mogli zagłosować w utworzonych obwodach głosowania.

Głosowanie będzie odbywało się osobiście w siedzibach obwodowych komisji wyborczych 15 października 2023 roku w godzinach od 7:00 do 21:00.

Lista obwodów, w których będzie można głosować za granicą, w tym na terenie Danii, zostanie ogłoszona w drodze rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w terminie zgodnym z kalendarzem wyborczym. Adresy siedzib obwodowych komisji wyborczych w poszczególnych okręgach konsularnych zostaną obwieszczone przez konsulów.

Po utworzeniu obwodów głosowania za granicą konsulowie rozpoczną sporządzanie spisów wyborców w poszczególnych obwodach głosowania. Od tego momentu wyborcy będą mogli zgłaszać się do ujęcia w spisie wyborców.

 

Ujęcie w spisie wyborców sporządzanym przez Konsula następuje na podstawie wniosku wyborcy wniesionego do dnia 10 października 2023 roku.

Wniosek będzie można złożyć na trzy sposoby:

  • online: najprościej i najwygodniej, wypełniając e-formularz na specjalnie udostępnionej do tego celu platformie internetowej e-Wybory, lub
  • pisemnie: pismo opatrzone własnoręcznym podpisem, czyli osobiście w urzędzie konsularnym albo listownie, lub
  • mejlowo – na adres mejlowy konsulatu z załączonym skanem lub zdjęciem pisemnego wniosku opatrzonego własnoręcznym podpisem.

Wniosek o ujęcie w spisie musi zawierać:

  • nazwisko i imię (imiona),
  • numer ewidencyjny PESEL,
  • numer ważnego polskiego paszportu albo numer ważnego polskiego dowodu osobistego,
  • adres pobytu wyborcy za granicą oraz
  • dane kontaktowe (adres mejlowy lub numer telefonu komórkowego).

W obwodach za granicą będą mogli zagłosować także wyborcy na podstawie okazanego w dniu wyborów zaświadczenia o prawie do głosowania.

Informacje na temat wyborów i referendum znajdziesz również na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego.

Kolejne komunikaty w sprawie wyborów będą zamieszczane zgodnie z kalendarzem wyborczym.

autor: Ambasada RP w Kopenhadze

Projekt graficzny współfinansowany w ramach funduszy polonijnych
Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej