DZISIAJ JEST niedziela 25 lutego 2024
Imieniny: Wiktora, Cezarego
DANIA
czw
1°C
pią
3°C
sob
3°C
Kurs walut z dnia 2024-02-25
0.58
3.97
4.35

Pomoc prawna dla najuboższych

21.07.2023 13:38

W Danii można otrzymać pomoc prawną w kancelarii adwokackiej w celu rozwiązania konkretnego problemu  według specjalnego programu dla osób niezamożnych. Możliwość otrzymania pomocy mają jednak tylko osoby spełniające określone warunki ekonomiczne.

Pomoc ta przewidywana jest w sferze życia prywatnego, na przykład: w sprawach lokalowych, roszczeniach o np. zaległą wypłatę, feriepenge, w sprawach związanych z prawem pracy, wypadkami drogowymi i wypadkami przy pracy, ubezpieczeniem, prawami konsumenta, sprawami o separacji lub rozwód, prawem rodzicielskim i prawem do styczności z dziećmi, wysiedleniem, skargami do organów administracyjnych. Również w sprawach socjalnych  lub wnioskach o wgląd do aktów sprawy, pomocy we wniesieniu aplikacji o wolny proces sadowy według prawa administracyjnego itp.

Należy pamiętać, że tylko nieskomplikowane sprawy są objęte programem. Nie obejmuje on takich problemów jak np.: wypracowanie testamentów, umów małżeńskich, nabywanie nieruchomości, wypracowywanie responsów. W takich przypadkach kancelarie pobierają z góry  umówione opłaty.

Sprawy karne również nie są objęte programem.

W jaki sposób skontaktować się z kancelarią adwokacką, jeśli zaistniał problem?

Należy pamiętać, że większość kancelarii w Danii nie jest zainteresowana udzielaniem pomocy dla osób niezamożnych. Na stronie www.domstol.dk można znaleźć spis adwokatów – lecz nie kancelarii ofiarujących pomoc według programu. Spis ten nie jest wyczerpujący.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać pomoc?

W roku kalendarzowym 2023 bierze się pod uwagę wysokość zarobkową według informacji zawartych w rozliczeniu podatkowym za rok 2021 ze SKAT, czyli Årsopgørelse for 2021 fra SKAT. Jeśli dochód osobisty (nie licząc Arbejdsmarkedsbidrag) nie przekroczył poniżej wymienionych limitów, można uzyskać pomoc prawną według programu dla osób niezamożnych.

 

 

Osoby samotne:

do 358.000 kr. *)

Małżeństwa lub osoby współżyjące w konkubinacie**), razem:

do 455.000 kr. *)

Za każde dziecko poniżej 18-lat mieszkające razem z osobą starającą się o pomoc, limity te podwyższa się o:

 62.000 kr. *)

*) limity te są regulowane z roku na rok.

**).Jeśli współmałżonek lub partner mają sprzeczne interesy na przykład z powodu rozpadu konkubinatu itp., wtedy berze się pod uwagę dochód osoby, w sposób jak gdyby była to osoba samotna, czyli 358.000 kr.

Jeśli jest to samotna matka lub samotny ojciec mieszkający z dwojgiem dzieci, wtedy limit oblicza się w ten sposób: 358.000 kr. + 2 x 62.000 kr. za każde dziecko. Aby otrzymać pomoc, dochody nie mogą wiec przekroczyć sumy 482.000 kr.

Jeśli dochód z roku 2021 odchodzi znacząco od aktualnych dochodów, np. z powodu utraty pracy, jest to również brane pod uwagę, lecz należy udokumentować zmianę dochodów.

Należy również pamiętać, że w razie zmiany partnera, bierze się pod uwagę dochody nowego małżonka lub osoby, z którą tworzy się nowy konkubinat.

A wiec ile kosztuje pomoc prawna według programu dla osób niezamożnych?

Jeśli osoba potrzebująca pomocy spełnia powyżej wymienione warunki, wtedy za napisanie pierwszego listu w spawie płaci się 345 kr.*). Jeśli zaistnieje potrzeba napisania drugiego listu wtedy płaci się 1.320 kr.*). Resztę honorarium dla kancelarii adwokackiej zostanie pokryte przez Civilstyrelsen.

‘) limity te są regulowane z roku na rok.

Ponieważ pomoc dla osób niezamożnych przewiduje pomoc tylko w sprawach nieskomplikowanych, dlatego z reguły nie ma możliwości otrzymania pomocy do napisania trzeciego listu. Jeśli jednak zaistnieje potrzeba napisania go, kancelarie pobierają wtedy z góry umówioną opłatę.

Wyjątkiem od reguły mogą jednak być przypadki, gdy sprawa osiągnie wyższy stopień. Na przykład, gdy sprawa do tej pory toczyła się miedzy właścicielem a lokatorem. Jeśli po napisaniu dwóch listów do właściciela, sprawa zostanie oddana do Huslejenævnet, wtedy warunek o osiągnięciu wyższego stopnia jest spełniony i można znowu otrzymać pomoc do napisania pierwszego i drugiego listu w sprawie.

Należy jednak pamiętać, że niektóre sprawy są bardziej skomplikowane i wtedy pierwszy list może kosztować tyle, co i dwa listy. Na przykład w chwilach, gdy sprawa jest złożona z kilku wątków.

autor: admin

Projekt graficzny współfinansowany w ramach funduszy polonijnych
Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej