DZISIAJ JEST sobota 22 czerwca 2024
Imieniny: Pauliny, Tomasza, Jana
DANIA
czw
1°C
pią
3°C
dziś
3°C
Kurs walut z dnia 2024-06-22
0.58
3.97
4.35

Klub AGORA

Polski Klub Dyskusyjny w Kopenhadze email: polskklubagora@brygge.dkczytaj więcej>>

P.S.K.S: OGNISKO

Preses - J.Orydniec. Norrebrogade 14 B, 2200 Kopenhaga N, Dania telefon: (+45) 20 84 01 84 Polsk forening OGNISKO blev stiftet i København i 1983 som følge af integrationen af de kredse af Polakker i Danmark, som virkede for Polens uafhængighed. OGNISKO udøver social og kulturel virksomhed: 1.Forsvarer Polens og Polakkernes gode omdømme, 2.Integrerer Polakker og giver dem mulighed for kulturel og social aktivering, 3.Arrangerer kulturel- og oplysningsvirksomhed, 4.Værner om polsk kultur, 5.Opretholder kontakterne med Danskerne og oplyser om det sociale og kulturelle liv i Danmark, 6.Udbreder traditioner for tolerance og demokrati, der er baseret på fælles kulturarv, 7.Sikrer rammer for medlemmernes samarbejde. Polskie Stowarzyszenie Kulturalno Społeczne OGNISKO powstało w Kopenhadze w 1983 r. w wyniku integracji działalności inteligenckich kręgów Polonii duńskiej głównie ze stowarzyszeń niepodległościowych. OGNISKO prowadzi działalność społczno-kulturalną: a. broni dobrego imienia Polski i Polaków, b. zrzesza Polaków, któym stwarza warunki zbliżenia i pobudzenia wśród nich aktywności kulturalnej i społecznej, c. organizuje działalność kulturalną i informacyjną, d. pielęgnuje tradycje kultury i obyczajów polskich, e. utrzymuje kontakty z Duńczykami i zapoznaje Polaków ze społecznym i kulturalnym życiem w Danii, f. popularyzuje wspólne z narodem duńskim tradycje tolerancji i demokracji oparte o wspólne podstawy kulturowe, g. stwarza ramy do wzajemnej pomocy członków. Zarząd P.S.K.S: OGNISKO: prezes - Józef Ordyniec, wiceprezes, sekretarz - Maria Grynberg, skarbnik - Danuta Krauze, członek odpowiedzialny za sprawy kulturalne – Halina Chackiewicz, członek odpowiedzialny za sprawy młodzieży - Przemysław Muszyński, członek - Stanisław Braudeczytaj więcej>>

SPK "Orzeł Biały"

Związek Polakow pod nazwa Stowarzyszenie Polskiej Kultury"Orzeł Biały". Celem zwiazku jest wyłącznie działalność kulturalna , pomoc w integracji ,kultywowanie języka polskiego wsród dzieci , współpraca z Duńczykami i innymi organizacjami polonijnymi. Kontakt: tel. 60679886 oraz tel .91403693 , e-mail: bogu.glos@gmail.com,profil na Facebook pod nazwa stowarzyszenia. Nasz adres : Vodroffs Tværgade 3 A , 1909 Frederiksberg C Prezesem SPK została wybrana Bogumila Głos-Bojarska /BG-B/czytaj więcej>>

Związek Polski w Aalborgu

Związek Polski powstał 25 października 1988 roku z inicjatywy emigrantów polskichlat 80-tych roku oraz Duńczyków. Związek jest organizacją apolityczną, której celem jest budowanie więzi między mieszkającymi tu Polakami, stwarzaniedobrego modelu współżycia i współdziałania z Duńczykami oraz znalezienie miejsca w lokalnej społeczności. Ma on też na celu kultywowanie języka polskiego i kultury wśród dzieci i młodzieży. Związek zmieniał kilka razy siedzibę, obecnie znajduje się ona na Mølholmsvej 32 w Aalborgu. Przez lata działalność była różnorodna , począwszy od organizowaniu pomocy humanitarnej dla Polski, przedsięwzięć kulturalnych promujących polską kulturęa skończywszy na popularnychimprezach towarzyskich dla dorosłych i młodych członków Związku. W 2000 roku Związek otrzymał 2 miejsce w światowym konkursie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Warszawie na najlepszą organizację polonijną za pracę na rzecz integracji środowisk polonijnych w całej Danii oraz promowanie Polski. Obecnie Związek liczy 70 dorosłych członków oraz 40 dzieci. adres www.: http://www.polacy.dkczytaj więcej>>

Projekt graficzny współfinansowany w ramach funduszy polonijnych
Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej