DZISIAJ JEST wtorek 26 września 2023
Imieniny: Wawrzynca, Kosmy, Damiana
DANIA
czw
1°C
pią
3°C
sob
3°C
Kurs walut z dnia 2022-10-17
0.65
4.95
4.82

P.S.K.S: OGNISKO

Preses - J.Orydniec. Norrebrogade 14 B, 2200 Kopenhaga N, Dania telefon: (+45) 20 84 01 84 Polsk forening OGNISKO blev stiftet i København i 1983 som følge af integrationen af de kredse af Polakker i Danmark, som virkede for Polens uafhængighed. OGNISKO udøver social og kulturel virksomhed: 1.Forsvarer Polens og Polakkernes gode omdømme, 2.Integrerer Polakker og giver dem mulighed for kulturel og social aktivering, 3.Arrangerer kulturel- og oplysningsvirksomhed, 4.Værner om polsk kultur, 5.Opretholder kontakterne med Danskerne og oplyser om det sociale og kulturelle liv i Danmark, 6.Udbreder traditioner for tolerance og demokrati, der er baseret på fælles kulturarv, 7.Sikrer rammer for medlemmernes samarbejde. Polskie Stowarzyszenie Kulturalno Społeczne OGNISKO powstało w Kopenhadze w 1983 r. w wyniku integracji działalności inteligenckich kręgów Polonii duńskiej głównie ze stowarzyszeń niepodległościowych. OGNISKO prowadzi działalność społczno-kulturalną: a. broni dobrego imienia Polski i Polaków, b. zrzesza Polaków, któym stwarza warunki zbliżenia i pobudzenia wśród nich aktywności kulturalnej i społecznej, c. organizuje działalność kulturalną i informacyjną, d. pielęgnuje tradycje kultury i obyczajów polskich, e. utrzymuje kontakty z Duńczykami i zapoznaje Polaków ze społecznym i kulturalnym życiem w Danii, f. popularyzuje wspólne z narodem duńskim tradycje tolerancji i demokracji oparte o wspólne podstawy kulturowe, g. stwarza ramy do wzajemnej pomocy członków. Zarząd P.S.K.S: OGNISKO: prezes - Józef Ordyniec, wiceprezes, sekretarz - Maria Grynberg, skarbnik - Danuta Krauze, członek odpowiedzialny za sprawy kulturalne – Halina Chackiewicz, członek odpowiedzialny za sprawy młodzieży - Przemysław Muszyński, członek - Stanisław Braude

Projekt graficzny współfinansowany w ramach funduszy polonijnych
Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej